NOVINKY

Ako ovplyvňujú dôchodok zárobky a počet odpracovaných rokov?Benefity stretnutia
v Klientskom centre

  I. PILIER
 • Výpočet štátneho dôchodku
 • Vznik nároku na dôchodok
 • Výpočet minimálneho dôchodku
 • Overenie splnených podmienok
 • Zistenie POMB

  II. PILIER
 • Info o zmenách v legislatíve
 • Spôsoby vyplácania - 8 možností
 • Navýšenie štátneho dôchodku
 • II. pilier vs. štátny dôchodok
 • Demografia a rast mzdy
 • Dôchodková analýza
 • Spôsob určenia pozostalých osôb

  III. PILIER
 • Špecifiká dávkových plánov
 • Príspevok zamestnávateľa
 • Komplexnosť čerpania dôchodku
 • Zhodnotenie fondov DDS
 • Výber optimálneho fondu
 • Možnosti výplaty dôchodku (DP)
 • Výber dôchodkovej spoločnosti
 • Overenie daňovej úľavy
 • Dôchodková analýza
 • Spôsob určenia pozostalých osôb

  IV. PILIER
 • Porovnanie možností investovania
 • Investície z hľadiska garancie
 • Investície z hľadiska zhodnotenia
 • Výber vhodného druhu nástroja
 • IV.pilier - nadstavba / hlavný pilier?
 • Výpočet potreby na dôchodok

 Mám záujem o stretnutie
Image

Zárobky

Príklad: Traja poistenci dovŕšia tento rok dôchodkový vek a aj požiadajú o penziu. Všetci majú odpracovaných 46 rokov. Ako ovplyvní výška odvodov ich dôchodok?

Dôchodok prvého poistenca, ktorý je živnostník a platí si odvody z minima, takže jeho penzia bude:

0,5081 × 46 × 1­1,3505 = 265,30 eura. Táto suma sa zároveň zvýši o pevnú sumu valorizácie – 8,20 na 273,50 eura.

Keďže však už platí zákon o minimálnom dôchodku, Sociálna poisťovňa tomuto dôchodcovi dorovná penziu na sumu 346,70 eura, keďže táto suma zodpovedá 46 odpracovaným rokom a tento penzista splnil aj ostatné podmienky dané zákonom.

Dôchodok druhého poistenca, ktorý zarába priemernú mzdu, teda sumu vyššiu ako 800 eur, takže jeho dôchodok bude:

1 × 46 × 11,3505 = 522,20 eura + 8,20 valorizácia = penzia 530,40 eura.

Dôchodok tretieho poistenca, ktorý zarába približne 1 200 eur mesačne, bude:

1,40096 × 46 × 1­1,3505 = 731,50 eura + valorizácia 8,20 = penzia 739,70 eura


Čím viac rokov odpracujete a čím vyššiu mzdu poberáte, tým by ste mali mať aj vyššiu penziu.

Ing. Peter Kováč

Odpracované roky

Príklad: Štyria muži, ktorí zarábajú niečo vyše 800 eur mesačne, dovŕšia tento rok dôchodkový vek 62 rokov a všetci požiadajú o penziu. Každý z nich však odpracoval iný počet rokov

Prvý odpracoval 15 rokov, a tak suma jeho starobného dôchodku sa určí: 1 × 15 × 11,3505 = 170,30 eura

Druhý zarábal tiež priemernú mzdu, no na rozdiel od prvého poistenca odpracoval 30 rokov. Suma jeho dôchodku sa určí: 1 × 30 × 11,3505 = 340,50 eura

Tretí zarábal tiež približne 800 eur mesačne, odpracoval však 40 rokov. Suma jeho dôchodku sa určí: 1 × 40 × 11,3505 = 454,00 eura

Štvrtý zarábal rovnako ako zvyšní traja, odpracoval však až 42 rokov. Suma jeho starobného dôchodku sa určí: 1 × 42 × 11,3505 = 476,70 eura

K týmto sumám ešte treba pripočítať sumu pravidelnej januárovej valorizácie – 8,20 eura.

Príklady sú len informatívne. Zdroj: Pravda.sk

Dôchodok, Práca, Odpracované roky, Penzia