Máte nezodpovedané otázky?

Poštová a fakturačná adresa

Finančný servis - Klientske centrum, a. s. 
| Klientske servisné centrum
Košická 56, 821 08 Bratislava

IČO : 47 313 641
DIČ : 202 3816 322
IČ DPH: SK 2023816322
 
  +421 917 156 091

Vedenie spoločnosti

Ing. Peter Kováč

predseda predstavenstva

Klientskí konzultanti

Mgr. Peter Megela

klientsky konzultant

JUDr. Marcel Kalanin

klientsky konzultant

Mgr. Eva Ridarčiková

riaditeľ pobočky

Mgr. Zuzana Kasperová

klientsky konzultant

Jaroslava Imrichová

klientsky konzultant

Ondrej Pavučok

klientsky konzultant

Ing. Jozef Gibas

riaditeľ pobočky

Jana Gibasová

klientsky konzultant

Mária Franeková

klientsky konzultant

Backoffice

Bc. Petra Chmelařová

office asistent

Monika Maďarošová

office asistent

Lenka Kočišková

office asistent

Veronika Štefanická

office asistent

Právne oddelenie

Spotrebiteľské právne centrum

• mimosúdne riešenie sporov
• bezplatné právne zastupovanie
• spotrebiteľská poradňa

;