Benefity stretnutia
v Klientskom centre

  • porovnanie možností investovania
  • investície z hľadiska garancie
  • investície z hľadiska zhodnotenia
  • výber vhodného druhu nástroja
  • IV.pilier - nadstavba / hlavný pilier?
  • výpočet potreby na dôchodok
  • aaa

 Mám záujem o stretnutie

Podielové fondy v banke

Horná hranica u správcov sa pohybuje na úrovni 8% až 12%, v banke len 1% až 4% ročne


• Nízka poplatková štruktúra, nakoľko peniaze putujú cez správcu podielového fondu, priamo na finančný trh (v priemere 3-5% z hodnoty vložených peňazí za celú dobu)

• Aktívna správa peňazí, čo sa pozitívne odzrkadľuje na výnose a miere rizika

• Možnosť vynechania investície, tzn. že nemusím investovať ak mi to momentálna situácia neumožňuje

• Možnosť výberu finančných prostriedkov od 2 do 15 pracovných dní (vo väčšine prípadov bez pokuty)

Priemerné zhodnotenie v podielových fondoch sa líši od doby, stratégie aj od samotného správcu. Kým podielové fondy v bankách generujú výnos od 2% do 4%, tak u správcov podielových fondov, ktorý sa zaoberajú len touto činosťou, sa horná hranica pohybuje ja na úrovni 8% až 12% ročne.


Mám záujem o stretnutie

Radi Vám poradíme ako sa zabezpečiť na dôchodok