Benefity stretnutia
v Klientskom centre

  • porovnanie možností investovania
  • investície z hľadiska garancie
  • investície z hľadiska zhodnotenia
  • výber vhodného druhu nástroja
  • IV.pilier - nadstavba / hlavný pilier?
  • výpočet potreby na dôchodok
  • aaa

 Mám záujem o stretnutie

Sporiace účty v banke

Zhodnotenie na sporiacom účte v banke už nepokryje ani mieru inflácie


V Banke na sporiacich účtoch, kde dosiahnu maximálne zhodnotenie 0,7% p.a. pred zdanením a neochránia tak svoje peniaze pred infláciou. Túto možnosť volia preto, lebo sú ich vklady kryté Fondom ochrany vkladov, ktorý k dnešnému dňu kryje 0,0038% všetkých vkladov v bankách, takže každých 1000€ vkladu, je krytých 3,8€ vo Fonde OV.

Ostatní sporitelia využívajú podielové fondy, komodity, nehnuteľnosti, alebo investujú priamo do inštrumentov finančného trhu, napr. do akcií, dlhopisov, kde vedia dosiahnuť zhodnotenie, ktoré prevyšuje mieru inflácie.


Mám záujem o stretnutie

Radi Vám poradíme ako sa zabezpečiť na dôchodok