Benefity stretnutia
v Klientskom centre

  I. PILIER
 • Výpočet štátneho dôchodku
 • Vznik nároku na dôchodok
 • Výpočet minimálneho dôchodku
 • Overenie splnených podmienok
 • Zistenie POMB

  II. PILIER
 • Info o zmenách v legislatíve
 • Spôsoby vyplácania - 8 možností
 • Navýšenie štátneho dôchodku
 • II. pilier vs. štátny dôchodok
 • Demografia a rast mzdy
 • Dôchodková analýza
 • Spôsob určenia pozostalých osôb

  III. PILIER
 • Špecifiká dávkových plánov
 • Príspevok zamestnávateľa
 • Komplexnosť čerpania dôchodku
 • Zhodnotenie fondov DDS
 • Výber optimálneho fondu
 • Možnosti výplaty dôchodku (DP)
 • Výber dôchodkovej spoločnosti
 • Overenie daňovej úľavy
 • Dôchodková analýza
 • Spôsob určenia pozostalých osôb

  IV. PILIER
 • Bežný účet
 • Sporiaci účet
 • Vkladná knižka
 • Termínovaný účet
 • Stavebné sporenie
 • Podielové fondy v banke
 • Investičné životné poistenie
 • Komodity
 • Nehnuteľnosti

 Mám záujem o stretnutie

Stavebné sporenie

Pri 6 ročnom horizonte docielite priemerný ročný výnos vo výške 2,67%


V Stavebnom sporení, kde pre dosiahnutie plnej štátnej prémie potrebujete investovať 129,30€ mesačne, nakoľko vklad pre jej získanie medziročne stúpa o 10%. Pri 6 ročnom horizonte tak docielite priemerný ročný výnos vo výške 2,67%. Ak teda neinvestujete 129,30€/m, nevyužívate plný efekt stavebného sporenia a Váš výnos je teda nižší.

Viete, aký výnos dosahujete Vy vo Vašom sporení?

Za zamestnancov vykonávajúcich tzv. rizikové práce, ktorí majú uzatvorenú účastnícku zmluvu, platí príspevky zamestnávateľ, a to od prvého dňa výkonu danej práce. Zamestnanec počas obdobia vykonávania týchto prác príspevky môže, ale nemusí platiť. (viac sa dočítate tu..)


Mám záujem o stretnutie

Radi Vám poradíme ako sa zabezpečiť na dôchodok