Nájdite najbližšie
Klientske centrum

  • Bratislava
  • Košice
  • Prešov
  • Dolný Kubín
  • a ďalšie ...

 Zobraziť na mape

Prečo prísť na stretnutie?
K 30.04.2018 je počet poberateľov starobného dôchodku zo Sociálnej poisťovne 1 064 099 ľudí, s priemernou výškou dôchodku 440,33€. Viac ako 1 500 000 ľudí je zároveň zapojených do systému II. piliera, kde majú zainvestovaných viac ako 8 500 000 000 €.

Sociálna poisťovňa, ani Dôchodkové správcovské spoločnosti osobne neinformujú sporiteľov o zmenách v legislatíve, zároveň na to nemajú školený personál, nevedú informačné kampane a neinvestujú do takého vzdelávania občanov prostriedky.

Stretnutia v našich Klientskych servisných centrách sú bezplatné a informatívne, s cieľom vypracovať komplexnú analýzu Vášho dôchodku, ktorou Vás prevedú vyškolení klientski konzultanti s licenciou a povolením Národnej banky Slovesnka.

Zameriavame sa najmä na legislatívne zmeny v I., II., III. a takisto IV. pilieri, keďže spolu všetky úzko súvisia a taktiež vysvetľujeme ako jednotlivé dôchodkové piliere môžu pracovať pre Vás efektívne.


Predmetom osobných stretnutí v klientskom centre je nasledovný obsah:

Preberieme si, akú náhradu príjmu môžete očakávať v dôchodku?

Preberieme si, čo všetko môže ovplyvniť výšku Vášho dôchodku?

Preberieme si, akým tempom sa zvyšuje vek, kedy odídete do dôchodku?

Preberieme si, ako sa Vás konkrétne dotýka predlžovanie veku odchodu do dôchodku?

Preberieme si, čo je podstata zákona o minimálnom dôchodku?

Preberieme si, aké sú prognózy sociálnej poisťovne o tom koľko reálne budúci poberatelia dôchodku uvidia od štátu v čase, keď sa ich dôchodkový vek bude týkať?


Preberieme si, ako a prečo sa už niekoľko krát zmenilo odvodové rozloženie?

Preberieme si, či sa Vám oplatí účasť v II. pilieri?

Preberieme si, ktorý fond je pre Vás najvhodnejší?

Preberieme si, akým spôsobom prebieha dedenie prostriedkov z II. piliera?

Preberieme si, akým spôsobom a za akých podmienok môžete poberať prostriedky z II. piliera?

Preberieme si, ako funguje garancia a výkonnosť fondov?

Preberieme si, aký je význam určenia oprávnenej osoby?

Preberieme si, aká je reálna situácia zhodnotenia Vašich prostriedkov a aký je ich súčasný stav?


Preberieme si, či Váš zamestnávateľ podporuje III. pilier?

Preberieme si, komu je podľa zákona povinný prispievať zamestnávateľ do III. piliera?

Preberieme si, do akej výšky Vám môže zamestnávate prispievať?

Preberieme si, či máte nárok na úľavu na dani od štátu a v akej výške?

Preberieme si, ako a kedy si môžete peniaze z III. piliera vybrať, tak aby ste sa vyhli pokute?

Preberieme si, ktorý z ôsmich dávkových plánov využívate, a aké sú ich špecifiká?

Preberieme si, jednotlivé dôchodkové fondy s ich aplikáciou na Vašu konkrétnu situáciu.