Máte nezodpovedané otázky?

Vedenie spoločnosti
 
Ing. Peter Kováč
predseda predstavenstva
Klientskí konzultanti
 
Mgr. Peter Megela
klientsky konzultant
JUDr. Marcel Kalanin
klientsky konzultant
Mgr. Eva Ridarčiková
riaditeľ pobočky
Mgr. Zuzana Kasperová
klientsky konzultant
Ondrej Pavučok
klientsky konzultant
Ing. Jozef Gibas
riaditeľ pobočky
Jana Gibasová
klientsky konzultant
Mária Franeková
klientsky konzultant
Backoffice
 
Mgr. Petra Chmelařová
office asistent
Bc. Monika Maďarošová
office asistent
Lenka Kočišková
office asistent
Mgr. Alexandra Kolečániová
office asistent
Právne oddelenie
 
Spotrebiteľské právne centrum
– mimosúdne riešenie sporov – bezplatné právne zastupovanie – spotrebiteľská poradňa
Klientskí konzultanti
 
Mgr. Eva Ridarčiková
riaditeľ pobočky
Ondrej Pavučok
klientsky konzultant
Backoffice
 
Lenka Kočišková
office asistent
Klientskí konzultanti
 
Mgr. Eva Ridarčiková
riaditeľ pobočky
Mgr. Zuzana Kasperová
klientsky konzultant
Backoffice
 
Mgr. Petra Chmelařová
office asistent
Bc. Monika Maďarošová
office asistent
Klientskí konzultanti
 
Mgr. Peter Megela
klientsky konzultant
Backoffice
 
Lenka Kočišková
office asistent
Klientskí konzultanti
 
Mgr. Peter Megela
klientsky konzultant
JUDr. Marcel Kalanin
klientsky konzultant
Backoffice
 
Alexandra Kolečániová
office asistent
Klientskí konzultanti
 
Ing. Jozef Gibas
riaditeľ pobočky
Jana Gibasová
klientsky konzultant
Backoffice
 
Klientskí konzultanti
 
Mária Franeková
klientsky konzultant
Backoffice