Prečo prísť na stretnutie?

K 30.04.2018 je počet poberateľov starobného dôchodku zo Sociálnej poisťovne 1 064 099 ľudí, s priemernou výškou dôchodku 440,33€. Viac ako 1 500 000 ľudí je zároveň zapojených do systému II. piliera, kde majú zainvestovaných viac ako 8 500 000 000 €.

Sociálna poisťovňa, ani Dôchodkové správcovské spoločnosti osobne neinformujú sporiteľov o zmenách v legislatíve, zároveň na to nemajú školený personál, nevedú informačné kampane a neinvestujú do takého vzdelávania občanov prostriedky.

Stretnutia v našich Klientskych servisných centrách sú bezplatné a informatívne, s cieľom vypracovať komplexnú analýzu Vášho dôchodku, ktorou Vás prevedú vyškolení klientski konzultanti s licenciou a povolením Národnej banky Slovesnka.

Zameriavame sa najmä na legislatívne zmeny v I., II., III. a takisto IV. pilieri, keďže spolu všetky úzko súvisia a taktiež vysvetľujeme ako jednotlivé dôchodkové piliere môžu pracovať pre Vás efektívne.

Predmetom osobných stretnutí v klientskom centre je nasledovný obsah:

Stiahnite si e-book ešte dnes!