Prečo prísť na stretnutie?

K 30.04.2018 je počet poberateľov starobného dôchodku zo Sociálnej poisťovne 1 064 099 ľudí, s priemernou výškou dôchodku 440,33€. Viac ako 1 500 000 ľudí je zároveň zapojených do systému II. piliera, kde majú zainvestovaných viac ako 8 500 000 000 €.

Sociálna poisťovňa, ani Dôchodkové správcovské spoločnosti osobne neinformujú sporiteľov o zmenách v legislatíve, zároveň na to nemajú školený personál, nevedú informačné kampane a neinvestujú do takého vzdelávania občanov prostriedky.

Stretnutia v našich Klientskych servisných centrách sú bezplatné a informatívne, s cieľom vypracovať komplexnú analýzu Vášho dôchodku, ktorou Vás prevedú vyškolení klientski konzultanti s licenciou a povolením Národnej banky Slovesnka.

Zameriavame sa najmä na legislatívne zmeny v I., II., III. a takisto IV. pilieri, keďže spolu všetky úzko súvisia a taktiež vysvetľujeme ako jednotlivé dôchodkové piliere môžu pracovať pre Vás efektívne.

Predmetom osobných stretnutí v klientskom centre je nasledovný obsah:

 • Preberieme si, akú náhradu príjmu môžete očakávať v dôchodku?
 • Preberieme si, čo všetko môže ovplyvniť výšku Vášho dôchodku?
 • Preberieme si, akým tempom sa zvyšuje vek, kedy odídete do dôchodku?
 • Preberieme si, ako sa Vás konkrétne dotýka predlžovanie veku odchodu do dôchodku?
 • Preberieme si, čo je podstata zákona o minimálnom dôchodku?
 • Preberieme si, aké sú prognózy sociálnej poisťovne o tom koľko reálne budúci poberatelia dôchodku uvidia od štátu v čase, keď sa ich dôchodkový vek bude týkať?
 • Preberieme si, ako a prečo sa už niekoľko krát zmenilo odvodové rozloženie?
 • Preberieme si, či sa Vám oplatí účasť v II. pilieri?
 • Preberieme si, ktorý fond je pre Vás najvhodnejší?
 • Preberieme si, akým spôsobom prebieha dedenie prostriedkov z II. piliera?
 • Preberieme si, akým spôsobom a za akých podmienok môžete poberať prostriedky z II. piliera?
 •  Preberieme si, ako funguje garancia a výkonnosť fondov?
 • Preberieme si, aký je význam určenia oprávnenej osoby?
 •  Preberieme si, aká je reálna situácia zhodnotenia Vašich prostriedkov a aký je ich súčasný stav?
 • Preberieme si, či Váš zamestnávateľ podporuje III. pilier?
 • Preberieme si, komu je podľa zákona povinný prispievať zamestnávateľ do III. piliera?
 • Preberieme si, do akej výšky Vám môže zamestnávate prispievať?
 • Preberieme si, či máte nárok na úľavu na dani od štátu a v akej výške?
 • Preberieme si, ako a kedy si môžete peniaze z III. piliera vybrať, tak aby ste sa vyhli pokute?
 • Preberieme si, ktorý z ôsmich dávkových plánov využívate, a aké sú ich špecifiká?
 • Preberieme si, jednotlivé dôchodkové fondy s ich aplikáciou na Vašu konkrétnu situáciu.

 

Stiahnite si e-book ešte dnes!