Chceli by ste si v budúcnosti zabezpečiť vyšší príjem?

  Spísali sme naše rady a tipy, ako zvýšiť svoj príjem vďaka investovaniu v online knihe: Bohatá budúcnosť

  E-book je dočasne ZDARMA, preto neváhajte a stiahnite si na e-mail ešte dnes.

  Pomoc pre podnikateľov pokračuje, štát bude naďalej poskytovať podporu pre udržanie zamestnanosti

  Koronakríza ovplyvnila celý svet a doplácajú na to najmä podnikatelia. Ministerstvo financií predĺžilo lehotu podávania žiadostí o zvýhodnený úver pre podnikateľov až do konca júna 2022. Táto pomoc je dostupná v podobe záruky za úver a úhrad úrokov. Ide o takzvaný “anti-korona” prevádzkový úver s názvom Podnikateľ 2020, ktorý slúži najmä na zmiernenie dôsledkov pandémie. Túto finančnú pomoc je možné využiť najmä na udržanie prevádzky malých a stredných podnikov. Ide najmä o úhrady prevádzkových a investičných nákladov, pomoc pri splácaní záväzkov voči Sociálnej poisťovni či zdravotným poisťovniam a v neposlednom rade ako pomoc pre udržanie zamestnanosti. Od spustenia tohto úverového programu bolo firmám a živnostníkom vyplatených už viac ako 30 miliónov eur.

  Čo treba splniť pre získanie pomoci v podobe zvýhodneného úveru?

  Výška úveru pre podnikateľov sa pohybuje od 10 000 eur do 350 000 eur so splatnosťou 3 roky a fixnou úrokovou sadzbou vo výške 4%. Bonifikácia môže úrokovú sadzbu znížiť na 0% a na jej získanie musí firma alebo živnostník udržať podnikateľskú činnosť a zamestnanosť nasledujúcich dvanásť mesiacov. Taktiež nesmie mať po uplynutí tejto doby dlhy na sociálnych a zdravotných odvodoch. Prvý rok po získaní zvýhodneného úveru v programe Podnikateľ 2020 nemusia podnikatelia splácať istinu a podľa posúdenia od banky tento úver dokonca môžu získať bez zakladania majetku.

   “Kilečko 2” bolo schválené pre zlepšenie podnikateľského prostredia 

  Prvé “Kilečko” pomohlo zjednodušiť podnikateľom byrokratické povinnosti a vláda schválila ďalšiu pomoc, ktorá obsahuje až 198 opatrení. Tie by mali pomôcť podnikateľom, ale aj jednotlivým podnikateľským segmentom, zjednodušiť podnikateľské prostredie a zároveň ubrať z byrokracie. Cieľom je motivovať k podnikaniu, znížiť nadmernú regulačnú záťaž podnikania a zároveň tak zvýšiť postavenie našej krajiny na medzinárodných rebríčkoch, ktoré hodnotia stav podnikateľského prostredia.

  Podnety na zlepšenie prichádzali aj od verejnosti a vďaka rokovaniam a analýze od odborníkov boli vybraté také, ktoré nemajú výrazný vplyv na rozpočet verejnej správy. Najvýznamnejšie zmeny upravujú povinnosti podnikateľov, ktoré zakladajú neúmerné administratívne a nepriame finančné náklady. Ich príčinou je najmä duplicia, komplikovanosť či neúčelnosť. Niektoré zmeny boli vyvodené z dôsledku gold-platingu a teda prísnejšej miery regulácie ako vyžadujú minimálne štandardy legislatívy Európskej únie.

  Zákon by mal nadobudnúť účinnosť 1. mája 2022, no podnetov na zlepšenie je v súčasnej dobe také množstvo, že sa pomaly, ale isto zbierajú na ďalšiu pomoc. Kilečko 3 tak postupne tiež nadobúda reálne kontúry.