Chceli by ste si v budúcnosti zabezpečiť vyšší príjem?

  Spísali sme naše rady a tipy, ako zvýšiť svoj príjem vďaka investovaniu v online knihe: Bohatá budúcnosť

  E-book je dočasne ZDARMA, preto neváhajte a stiahnite si na e-mail ešte dnes.

  Dôchodok od DDS

  III. pilier

  Základná charakteristika

  Doplnkové dôchodkové sporenie je dobrovoľný, tzv. tretí pilier dôchodkového systému, v ktorom sú finančné prostriedky účastníkov spravované doplnkovými dôchodkovými spoločnosťami .

  Doplnkové dôchodkové sporenie má umožniť účastníkom získať:

  • doplnkový dôchodkový príjem v starobe a

  • doplnkový dôchodkový príjem v prípade skončenia výkonu tzv. rizikových prác , do ktorých patria práce zaradené na základe rozhodnutia orgánu štátnej správy na úseku verejného zdravotníctva do 3. alebo 4. kategórie podľa osobitného predpisu a práce zamestnanca, ktorý vykonáva profesiu tanečníka bez ohľadu na štýl a techniku v divadlách a súboroch, alebo zamestnanca, ktorý je hudobný umelec vykonávajúci profesiu hráča na dychový nástroj.

  Vstup rizikových zamestnancov do III. piliera:

  pre zamestnanca, ktorý vykonáva tzv. rizikové práce je vstup do III. piliera povinný a to do 30 dní od začatia výkonu týchto prác. Znamená to, že zamestnanec je povinný uzatvoriť účastnícku zmluvu a jeho zamestnávateľ je povinný uzatvoriť do 30 dní zamestnávateľskú zmluvu s DDS, ktorú si zamestnanec vyberie.

  Vstup ostatných zamestnancov do III. piliera:

  pre ostatných zamestnancov a osoby staršie ako 18 rokov je vstup do III. piliera dobrovoľný . Ak sa zamestnanec, resp. iná osoba staršia ako 18 rokov rozhodne pre sporenie v III. pilieri, musí s vybranou DSS uzatvoriť účastnícku zmluvu. Zamestnávateľ takýchto osôb nie je povinný zamestnávateľskú zmluvu uzatvoriť.

  Sporiaca fáza

  V sporiacej fáze platia účastníci, prípadne zamestnávatelia za svojich zamestnancov – účastníkov, príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie, ktoré môžu účastníci investovať v jednom alebo viacerých príspevkových fondoch vybranej DDS. Prestup medzi jednotlivým fondmi v rámci jednej DDS pritom nie je spoplatnený.

  Za zamestnancov vykonávajúcich tzv. rizikové práce, ktorí majú uzatvorenú účastnícku zmluvu, platí príspevky zamestnávateľ, a to od prvého dňa výkonu danej práce. Zamestnanec počas obdobia vykonávania týchto prác príspevky môže, ale nemusí platiť.

  Ostatní zamestnanci si ako účastníci doplnkového dôchodkového sporenia platia príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie sami. Za týchto zamestnancov môže príspevky platiť aj ich zamestnávateľ, ak uzatvoril zamestnávateľskú zmluvu.

  Výplatná fáza

  Vo výplatnej fáze sa po ukončení sporenia z doplnkového dôchodkového sporenia účastníkovi vyplácajú dávky . Aké dávky sa konkrétnemu účastníkovi budú vyplácať závisí aj od toho v akom období uzatvoril účastnícku zmluvu a či je jej súčasťou dávkový plán .

  Účastníkom, ktorí svoju zmluvu uzavreli od 1.1.2014 resp. podpísali dodatok k účastníckej zmluve, ktorým sa zrušil ich dávkový plán upravuje dávky, ktoré im môžu byť vyplatené zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení.

  Pre účastníkov, ktorí svoju zmluvu uzavreli do 31.12.2013 a súčasťou ich zmluvy je dávkový plán , sú dávky, ktoré im môžu byť na základe tejto zmluvy vyplácané, upravené v dávkovom pláne. Zmeny zákona ich dávky neovplyvňujú.

  Príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie

  Účastník si sporí finančné prostriedky v DDS, ktorá tieto prostriedky investuje za účelom ich zhodnotenia. Výsledná suma závisí od výšky finančných prostriedkov, ktoré účastník, resp. jeho zamestnávateľ, odviedli počas celého obdobia sporenia do DDS a od miery ich zhodnotenia.

  Výška mesačných príspevkov účastníka na doplnkové dôchodkové sporenie je dohodnutá v účastníckej zmluve.

  Výška príspevkov zamestnávateľa, ktorý platí príspevky za svojich zamestnancov – účastníkov – je súčasťou zamestnávateľskej zmluvy uzatvorenej medzi zamestnávateľom a DDS. Platenie príspevkov zamestnávateľa a ich výšku možno dohodnúť v kolektívnej zmluve alebo ich zamestnávateľ dohodne so splnomocnenými zástupcami zamestnancov.

  Ak ide o zamestnancov, ktorí nevykonávajú tzv. rizikové práce, zamestnávateľ si v zamestnávateľskej zmluve dohodne podmienky, výšku, lehotu splatnosti a spôsob platenia príspevkov za svojich zamestnancov, ktorí sú účastníci doplnkového dôchodkového sporenia. Zamestnávateľ nie je povinný zamestnávateľskú zmluvu uzatvoriť. Zamestnávateľ má právo platenie jeho príspevkov podmieniť príspevkami zamestnancov.

  Zamestnávateľ, ktorý zamestnáva účastníkov vykonávajúcich uvedené rizikové práce je povinný uzatvoriť zamestnávateľskú zmluvu a platí za týchto zamestnancov príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie povinne. Výška jeho príspevkov je najmenej 2 % z vymeriavacieho základu zamestnanca alebo príjmu zúčtovaného na výplatu. Účastník vykonávajúci rizikové práce počas obdobia výkonu uvedených prác príspevky platiť môže, ale nemusí.

  Poskytovatelia dôchodku z III. piliera

  Vaše najčastejšie otázky

  • zamestnanec, ktorý uzatvoril zmluvu o doplnkovom dôchodkovom sporení s doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou (účastnícka zmluva), • iná osoba, ktorá ku dňu uzatvorenia účastníckej zmluvy dovŕšila najmenej 18 rokov veku. Podmienky spĺňam a mám záujem o III. pilier

  Z II. piliera sa vypláca
  • doživotný dôchodok,
  • dočasný dôchodok a
  • programový výber.

  Doživotný dôchodok a dočasný dôchodok vyplácajú poisťovne. Programový výber vyplácajú DSS. D ôchodkom určeným pre väčšinu sporiteľov je doživotný dôchodok.

  Podmienky spĺňam a mám záujem o III. pilier

  Mám záujem o stretnutie

  Radi Vám poradíme ako sa zabezpečiť na dôchodok