Chceli by ste si v budúcnosti zabezpečiť vyšší príjem?

  Spísali sme naše rady a tipy, ako zvýšiť svoj príjem vďaka investovaniu v online knihe: Bohatá budúcnosť

  E-book je dočasne ZDARMA, preto neváhajte a stiahnite si na e-mail ešte dnes.
  investícia do podielového fondu nehnuteľností

  Investícia, ktorú skutočne vidíte

  Je všeobecne známe, že jednou z najlepších foriem investície sú nehnuteľnosti. Ak sa o ne staráme a udržiavame v dobrom stave ich hodnota v čase rastie.

  Koľko nehnuteľností dokážeme vlastniť počas jedného života? Bežne je to jedna nehnuteľnosť, v tom lepšom prípade dve plus možno chatka v extraviláne obce. Len veľmi málo Slovákov má možnosť kúpiť si nehnuteľnosť s využitím ich potenciálu na prenájom a profitovať z nej v podobe nájomného. Zároveň na úvod potrebujeme vstupný kapitál  v značnom objeme a neskôr čas i peniaze na údržbu.

  Nemáte možnosť nadobudnúť nehnuteľnosť?

  Hľadáte príležitosti kde by ste mohli uložiť svoje peniaze, ktoré by sa zhodnocovali dlhodobo stabilným výnosom?

  Pozrite si nasledujúce video:

  Prvý realitný fond, o.p.f. ponúka možnosť dlhodobej investície s výhľadom stálej výkonnosti bez výrazných výkyvov. Opakovane dosahuje stabilné výnosy vďaka investícii do širokej škály nehnuteľností na Slovensku i v zahraničí. Takto je eliminované riziko a zvyšuje potenciál svojej ziskovosti.

  Prvý realitný fond, o.p.f je pre Vás ak:

  Prvý realitný fond je určený pre klientov, ktorí majú vyvážený vzťah k riziku a zároveň požadujú rovnomerný rast svojho vkladu. Fond patrí do kategórie špeciálnych podielových fondov nehnuteľností rastového charakteru a ponúka možnosť podieľať sa na stabilných výnosoch spojených s prenájmom nehnuteľností a s reálnym rastom ich hodnoty.

  Oplatí sa pre investorov, ktorí majú záujem uložiť svoje peniaze aspoň na 3 roky.

  Prvý realitný fond
  Zdroj: iad.sk

  Ako dokáže Prvý realitný fond, o.p.f. spoločnosti IAD Investments zvládať krízy na finančnom trhu?

  Ďalší graf vyobrazuje obdobie od marca 2020 po súčasnosť máj 2021. V marci 2020 sa začala u nás pandémia Covid-19. Napriek výrazným prepadom v podielových fondoch na finančných trhoch ako dôsledok novej pandémie sa Prvý realitný fond držal v plusových číslach. Nedošlo k žiadnemu poklesu, ba dokonca jeho krivka rástla. Udržal si teda svoju stabilitu a výkonnosť.

  Ako je to možné? Pretože výnos je výsledkom prenájmu nehnuteľností. A nájmy sa platili s pomocou dotácií štátu a nájomcov pandémia nijak neohrozila.

  Prvý realitný fond, o.p.f. spoločnosti IAD Investments
  Zdroj: iad.sk

  Aké sú vlastnosti fondu?

  Ide o špeciálny podielový fond nehnuteľností so stredným trhovým rizikom (vyvážená investičná stratégia). Cieľom je vytvoriť dlhodobo stabilný výnos nad 3 roky. Investuje sa prevažne do nehnuteľností na Slovenku, ale aj v zahraničí ako je Česko, Maďarsko, Poľsko.

  Nehnuteľnosti sú strategicky vyberané tak, aby zabezpečili rozloženie portfólia a eliminovalo sa riziko. Ide najmä o budovy v oblasti:

  Konkrétny zoznam budov a ich opis si môžete pozrieť, ak kliknete na tento odkaz.

  Výnos dosahuje prostredníctvom nájmov a z trhového zhodnotenia nehnuteľností. Investuje aj do dlhových prevoditeľných cenných papierov v rámci lepšieho zhodnotenia dočasne voľnej likvidity.

  Výkonnosť fondu v EUR
  Zdroj: iad.sk

  Aká je investičná stratégia fondu?

  Zámerom spoločnosti IAD Investments, správ. spol., a.s. je zabezpečiť pre klientov výnos na úrovni slovenského a európskeho realitného trhu. Investičnou politikou je tvorba pridanej hodnoty využívaním investičných príležitostí, ktoré vznikajú na realitnom trhu.

  Príklad jednorazovej investície:
  • Počet rokov investície: 10
  • Priemerný ročný výnos: 3,50%
  • Vstupný poplatok: 3,00%
  • Výška jednorázového vkladu: 10 000€
  • Výška jednorázového po odrátaní poplatku: 9 700€
  • Očakávaný výnos na konci obdobia: 13 682,81€
  • Čistý výnos po zdanení a odrátaní poplatkov: 2 842,70€
  • Čistý ročný výnos po zdanení a odrátaní poplatkov: 2,84% p. a.

  Zabezpečte si napríklad dôchodok, vzdelanie detí alebo železnú rezervu.

  Nechajte si vyplácať mesačnú rentu a zároveň nevyčerpané prostriedky zhodnocujte ďalej.

  Príklad pravidelného sporenia:
  Koľko budete sporiť?100,00eur mesačne
  Za koľko rokov chcete ísť na dôchodok?15rokov
  Úroková sadzba pri sporení:3,50%ročne
  Nasporené:23 629 € 
  Na získanie nasporenej sumy ste za celý čas sporenia vložili:18 000 € 
   Ako dlho chcete vyberať peniaze zo svojich úspor?15 rokov
   Mesačný dodatkový dôchodok bude 163 € *
   *Na dnešné peniaze pôjde približne o131 € pri inflácii 1,50% ročne
   Zhodnocovanie nevyčerpaných úspor počas poberania dodatkového dôchodku: 3,00% 

  V prípade, že vás táto forma investície zaujala neváhajte nás kontaktovať: