Chceli by ste si v budúcnosti zabezpečiť vyšší príjem?

  Spísali sme naše rady a tipy, ako zvýšiť svoj príjem vďaka investovaniu v online knihe: Bohatá budúcnosť

  E-book je dočasne ZDARMA, preto neváhajte a stiahnite si na e-mail ešte dnes.

  Koľko zaplatím poisťovni za životné poistenie?

  Je všeobecne známe, že kapitálotvorné životné poistenie je pre klienta drahé, nie však kvôli výške mesačnej platby, ale kvôli poplatkom, ktoré v ňom sú. Existujú dva základné druhy životného poistenia: kapitálové životné poistenie (KŽP) a investičné životné poistenie (IŽP).

  KŽP je staršia forma poistenia, v ktorom sa peniaze ukladajú do dlhopisov. IŽP je modernejšia forma poistenia, v ktorom sa peniaze ukladajú do podielových fondov. Ak ste si uzatvorili IŽP len ako poistenie a vopred očakávate, že sa vaše peniaze nebudú zhodnocovať efektívne, je to v poriadku, ale ak ste si chceli sporiť, napríklad na dôchodok, tak do rovnakých podielových fondov ako investujete cez IŽP ste mohli sporiť aj priamo, bez poisťovne, ktorá vaše peniaze očistí o poplatky pred aj po zhodnotení.

  Takéto sporenie vyjde podstatne drahšie!

  V nasledujúcich riadkoch si viac predstavíme všetky druhy nákladov, ktoré v sebe tento produkt spája. Aby sme predtým mali predstavu, odkiaľ sa tieto poplatky odrátavajú, je potrebné si vysvetliť, že platba do životného poistenia sa delí na dve časti. Jedna časť je platba za riziko, resp. pripoistenia a druhá časť je tá „sporivá“ a práve tejto sa budú týkať poplatky.

  Mnohé poisťovne si účtujú ročný administratívny poplatok, ten je spravidla vo fixnej výške a neodvíja sa od mesačnej platby. Platíte ho každý rok. Podobný poplatok si účtujú aj na mesačnej báze a jeho výška je odlišná v každej poisťovni, bežnými hodnotami sú 1,33 €, 1,66€, …

  Vyššie sme spomínali, že sa peniaze v IŽP investujú do podielových fondov, kde sa samozrejme platia vstupné poplatky, poisťovne to v zmluvných podmienkach popisujú ako rozdiel medzi nákupnou a operačnou cenou podielovej jednotky a aj tu sa výška tohto poplatku líši a uvádza sa v percentách, najčastejšie hodnoty sú 4% a 5%, čo je viac ako si v skutočnosti pýta podielový fond.

  V praxi to znamená, že z každého obnosu peňazí, ktoré zainvestujete do „sporenia“ cez životnú poistku sa odráta príslušné %, tento poplatok by klienti zaplatili aj v podielovom fonde, ibaže by bol nižší.

  Zrážka z počiatočných podielových jednotiek (PPJ), tu sa žiada vysvetliť, čo sú to „počiatočné podielové jednotky“ (PPJ). V poistkách máte vždy počiatočné náklady, pod čím treba rozumieť peniaze, ktoré vyplácajú na províziách.

  Počiatočné náklady sú u väčšiny životných poistiek na úrovni dvoch ročných platieb. Takže to, čo tam vložíte za prvé dva roky, ide automaticky na poplatky. Aby to však navonok nejako vyzeralo, prvé dve ročné platby sa nestrhnú ihneď, ale nakúpia sa za ne práve počiatočné podielové jednotky. Tým sa vytvorí ilúzia, že tie peniaze tam máte a investujú sa.

  Ich hodnota je často prezentovaná ako „pokuta pri odstúpení od zmluvy“ a postupne rokmi klesá, tak ako ich poisťovňa určeným tempom odpisuje z účtu.

  Sú to jednoducho peniaze, ktoré nikdy viac neuvidíte. Buď ich strhnú postupnými zrážkami z počiatočných nákladov alebo ich zoberú ako pokutu pri zrušení.

  U ľudí to vyvoláva falošný dojem, že ak zrušia poistku priskoro, bude im strhnuté niečo navyše. Nie, poisťovne to strhnú tak či tak.

   

  Na záver si predstavíme poplatok, ktorý vo väčšine poisťovní nemá žiadne opodstatnenie. Opäť spomeniem, že IŽP investuje do podielových fondov, ktoré spravuje Správcovská spoločnosť, ktorá si za správu berie poplatky a klientovi posiela čistý úrok. Ak si podrobne preštudujete poplatky, nájdete tam „Poplatok za správu investičného programu“, je vyjadrený % a znamená, že poisťovňa si každý rok vezme príslušné % z hodnoty peňazí, ktoré uložené v sporiacej zložke.

  Napríklad, hodnota účtu je 1.000€ a ak je tento poplatok vo výške 1,6% p.a. tak si poisťovňa vezme 16€, čo nie je až tak veľa, ale čo ak je na účte už 10.000€, tento poplatok je už 160€ a ak to zrátame za celé obdobie, tak zistíme, že tento poplatok najviac ovplyvňuje celkovú hodnotu nasporených peňazí.

  A prečo som napísal, že sa jedná o neopodstatnený poplatok?

  Uveďme si príklad, poisťovňa XY investuje peniaze do podielových fondov, ktoré spravuje Správca Z. Tento správca celý rok zhodnocuje peniaze a vezme si za to „Poplatok za správu“, ktorý je opodstatnený, pretože s peniazmi klientov aj reálne narábal. Peniaze zhodnotené a očistené o tento poplatok, pošle poisťovni XY a tá si od klienta vypýta „Poplatok za správu investičného programu“ a pritom s peniazmi klientov prišla do kontaktu len pri tom, keď klient zaplatil poistné a poisťovňa si ich pripísala na svoj účet.

  Nie všetky poisťovne prenechávajú správu peňazí svojich klientov Správcovským spoločnostiam, no je ich prevažná väčšina. Preto je tento typ poplatku v mnohých prípadoch neopodstatnený, resp. nezaslúžený.

  Ak by sme si všetky typy spomínaných poplatkov vypočítali a zrátali, zistili by sme, že ich súčet by mohol dosahovať aj polovicu peňazí, ktoré klienti vložili do sporiacej časti poistenia.

  A to je dôvod, prečo sporenie na dôchodok, cez životnú poistku je najmenej efektívny spôsob zhodnocovania peňazí.